ArtPlatform AB och Kulturstrategi Konsult AB har startat ett samarbete som erbjuder en samlad kompetens för att identifiera kulturella resurser samt konstnärlig visualisering i stadsutveckling, byggande och utformande av offentliga och privata miljöer. I vårt nätverk finns även designers, konstnärer, fotografer, marknadsstrateger mfl.

Läs mer: www.addart.nu