Kurs i Projektledning av byggnadsanknuten konst

Under hösten drar Region Östergötland igång en projektledarutbildning i samarbete med Passagen Linköpings Konsthall och Länskonstkonsulenten.
ArtPlatform är kurssamordnare 2015-16. Målet är att bland annat att förbättra förutsättningarna för genomförandet av offentliga gestaltningsuppdrag i regionen samt att synliggöra vikten av offentlig konst inom samhällsutvecklingen.

Kv Alprosen

Eva Marklund har anlitats för att producera ett ljusverk på kvarterets innergård, klart ca 2018
Beställare: Einar Mattsson

Fjärilen

Anna Berglund producerar sitt verk Palindrom i kv Fjärilen i Uppsala, klart vinter 2017.
Beställare: Wallenstam

Stämpelfärgen

Ebba Matz har anlitats för att producera ett verk åt KV Stämpelfärgen i Vällingby. Klart våren 2016
Beställare: Svenska Bostäder

Assistenten

Ulrika Sparres, I am waiting for you och Tomorrow is a new day and I am already there. Verken har köpts in till Brf Fanfaren i Ursvik.
Beställare: HSB

Arenastaden

Konstnären Jacob Dahlgren har anlitats för att ta fram en skiss på skulpturen Tetris till en torgbildning i Arenstaden
Beställare: Fabege

Scandinavian Office Building

Konstnären David Svensson har anlitats för att ta fram en skiss i ljusgården 
Beställare: Fabege

Scandinavian Office Building

Konstnären Jeppe Hein Studio har anlitats för att ta fram en skiss till huvidentrén
Beställare: Fabege

Dammtorp-Brotorp

Konstnären Eva Fornåå har anlitats för att ta fram ett förslag till tre skulpturala verk för projektens innergård i Järfälla, Projektet står klart våren 2016.
Beställare: HSB

Strandparken

Formgivaren Karin Auran Frankenstein har fått uppdraget att ta fram en idé för entré samt innergård i kvarteret.
Beställare: HSB