Hållbar samhällsutveckling

Miljöarbetet är en självklar del av ArtPlatforms verksamhet. Våra fokusområden är hållbara materialval, energieffektivisering och närproducerade projekt. 

Miljö och Ledningssystem

Företaget innhar ett miljö och ledninssystem som uppfyller ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 samt gällande lagar och föreskrifter.