Behöver ni expertis i frågor som:

 

Produktion av platsspecifik konst

Rådgivning vid inköp av löskonst

Samordning av seminarier och utbildningar inom konst och kulturområdet
Strategier för ett lyckat arbete med konst


Kontakt: info@artplatform.se


Ny tjänst läs nedan!

ArtPlatform AB och Kulturstrategi Konsult AB har startat ett samarbete som erbjuder en samlad kompetens för att identifiera kulturella resurser samt konstnärlig visualisering i stadsutveckling, byggande och utformande av offentliga och privata miljöer. I vårt nätverk finns även designers, konstnärer, fotografer, marknadsstrateger mfl.

Läs mer: www.addart.nu