SVENSKA BOSTÄDER
KV. FIKONET, SÖDERMALM


MARIA FRIBERG
ALONGSIDE US (2007)


 

Alongside Us

Visionen med Alongside us var att skapa en konstupplevelse som skulle nå ut till så många som möjligt i området, de boende i både de gamla och nybyggda fastigheterna. I gestaltningsuppdraget låg även uppgiften att försköna det gamla garaget som efter nybyggnationen fick en mer central plats på kvarterets innergård. Bebyggelsehistoriska förutsättningar var att ta hänsyn till garagets historiska värde, vilket löstes genom att placera verket på avtagbara konstruktioner för att ha möjlighet att återskapa den ursprungliga miljön.

Verket skildrar den tillit till varandra som krävs då vi bor tätt i samma huskropp och delar gemensamma vistelseytor. Friberg har på sitt kända manér avbildat män som här ligger likt lejonhannar och vilar i trädets grenar, det är knappt av vi uppfattar dem till en början. Verket är tillverkat av printat glas.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.