EINAR MATTSON
KV. FORSKNINGEN, KTH CAMPUS


KATRINE HELMERSSON
AMULETTER MOT ONDA ÖGAT (2017)


 

Amuletter mot onda ögat

Verket Amuletter mot onda ögat består av gips- och bronsreliefer som monterats i en gångtunnel på KTH Campus. Amuletter mot onda ögat har uppförts av Katrine Helmersson i olika former, relieferna arrangeras i repetitiva mönster och formationer som en sorts amuletter eller besvärjelser mot onda krafter. Helmersson är en skulptör vars arbete rör sig över olika material, hennes konst knyter ofta an till kroppen och olika typer av kultföremål från olika delar av världen.

Kvarteret Forskningen har skapats av Einar Mattson i samarbete med KTH och arkitektbyrån Semrén och Månson, och en viktig aspekt i projektet var trygghet. Den konstnärliga gestaltningen knyter an till frågor om trygghet och social kontakt, amuletterna blickar här beskyddande, och kontaktsökande, på förbipasserande i tunneln.

Verket invigdes av Christer Fuglesang den 11 september 2017.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.