Byggvesta
Barkarbystaden


Johan Thurfjell
Canyon (2016)


 

Canyon

I Thurfjells modellvärld är allt ett äventyr” skriver Erica Treijsi DN den 31 januari 2006. Och detsamma gäller för Canyon, ett skulpturalt verk i massiv betong med en poetisk lätthet utformad som en kanjon, där vattnet letar sig fram genom dalgångarna och lockar till fantastiska äventyr. Canyoneller på svenska kanjon (av engelska canyon, från spanska cañón’ravin’, ’rör’) är en djup dalgång mellan höga klippväggar som bildas genom att strömmande vatten eroderar ned berggrunden och bildar en dal där vattenflödet sedan flyter. Verket står placerat mitt på innergården till Byggvestas fastighet och låter betraktaren försvinna in i fantasins magiska värld och ställer barnens föreställningsvärld i relation till vuxnas. ”I det lilla formatet händer det något även med oss vuxna, det är svårt att inte ryckas med i lusten till lek och att upptäcka” berättar Thurfjell. Resan i Thurfjells verk kan ske i flera dimensioner, en mental resa, en resa i tid, fiktion eller till en fjärran plats.

I samarbete med arkitekt tog Thurfjell fram idéförslaget till ett skulpturalt verk innehållande vatten och som skulle upplevas av de boende under årets alla månader. Idag är det ett populärt tillhåll för gårdens barn som låter båtar fara genom de vattenfyllda kanalerna.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.