STÅNGÅSTADEN
LAMBOHOV


TEAM ALPHA
DET AKTIVA LAMBOHOV (2005-2006)


 

DET AKTIVA LAMBOHOV

Det aktiva Lambohov genomfördes i bostadsområdet Lambohov och riktade sig till de boende i området. Projektet initierades av Stångåstaden med målet att skapa en tryggare hemkänsla i området och inspirera de boende. Det genomfördes i samarbete med Lambohovs stadsdelsförening, Linköpings kommun och Hyresgästföreningen och pågick under ett år under ledning av Team Alpha som anordnade flera konstprojekt och workshops.

Team Alpha består av konstnärerna Rikard Fåhraeus, Anders Lindgren, Ylva Sanner och Fredrik Holmqvist. Deras arbete är oftast av social karaktär och inriktat på interaktion med grupper utanför den etablerade konstvärlden. Lambohov är ett bostadsområde utan ett traditionellt centrum med många nationaliteter representerade, Team Alpha såg en avsaknad av en gemensam samlingsplats och ville med projektet skapa något att samlas kring. Ämnen som kommunikation, delaktighet och traditioner behandlades på olika sätt, i det avslutande projektet Fågelvägen tog det form i byggande av idealboenden för fåglar. Genom att arbeta med fågelholkar skapades både en aktivitet att samlas kring och ett sätt att på olika nivåer diskutera boendeformer och ideal.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.