Stångåstaden
Kv. Irrblosset


Katja och Oskar Aglert
Foolish Fire (2016)


 

Foolish Fire, Katja och Oskar Aglert

Fasadmålningen Foolish Fire uppfördes i samband med färdigställandet av studentkvarteret Irrblosset 2016. Konstnärerna Katja och Oskar Aglert har utgått från kvarterets namn, irrblosset, som är ett ljusfenomen. Det liknar en blåkall låga som irrar fram och tillbaka tätt över marken, och bildas av ett antal gaser som träsk släpper ifrån sig. Irrbloss beskrivs på olika sätt inom vetenskap, mytologi och folktro. Konstnärerna har på fasaden till bostadshuset tagit fasta på detta och komponerat en muralmålning som speglar olika bilder och berättelser av irrbloss.

Vissa partier av Foolish Fire aktiveras under dygnets mörka timmar, då delar av färgen lyser blått under en minut per timme. Likt irrbloss i natten lyser verket upp Valla nattetid och skapar både stämning och mystik.

– Konstnärerna arbetade i dialog med diverse forskare och andra experter när de skapade den här innovativa färgskapelsen. De ville lyfta fram hur konst, stad, teknik och vetenskap kan interagera med varandra. (Mikael Stenbäck, trädgårdsmästare på Stångåstaden)

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.