STÅNGÅSTADEN
HÖJDPUNKTEN, LINKÖPING


ULLA FREDRIKSSON
I SOLROS/ IN SUNFLOWER (2018)


 

I solros/ In sunflower

Ulla Fredriksson har i arbetet med verket I solros/ In sunflower utgått från solrosens organiska mönsterformationer. Verket består av handbankade reliefer som monterats i ett mönster på fasaden intill och runtom höghuset Höjdpunktens entré i kvarteret Majelden i Linköping. Under dygnets mörka timmarna gör verkets ljussättning att entrén omges av ett varmt och välkomnande ljus, samt att verket, och huset syns på håll.

”Små och stora prickar. Ovala och runda, nära och på avstånd bildar de tillsammans något större. Perspektiven förskjuts, flyter.

Handens avtryck känns i den låga reliefen. Den guldiga plåten, varje rundel omsorgsfullt bearbetad som en unik medalj.

I arbetet med gestaltningen har utgångspunkten varit mönstret av solrosens frökaka. Fröet innehåller all information som behövs för att växa till något stort.

En rundel är ett frö.” – Ulla Fredriksson 2018

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.