STOCKHOLMSHEM
ÅRSTABERG


MATTHIAS VAN ARKEL
SLIDING PRESSURE PAINTING (2010)

KATRINE HELMERSSON
TRÄD (2010)


 

Konst bland boende i Årstaberg

Verket Träd producerades till Katrine Helmerssons utställning Cherchez la femme!, ett uttryck som myntades av Alexandre Dumas d.ä 1854 i romanen Les Mohicans de Paris och betyder ordagrant Sök kvinnan! Helmerssons verk tar sin utgångspunkt i det sinnliga, begär, myten, det manliga och kvinnliga, materialens struktur och karaktär. Detta återspeglas i verket Träd som består av tre trädliknande formationer som stramt och scenografisk reser sig ur marken, ”den första böjlig och växande, de andra kapade med taggiga och avtrubbade grenar och den tredje envis och stukad stående vid sidan om” (Jessica Kempe,DN 29 oktober 1998.)

Matthias van Arkel arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur, hans verk Sliding pressure painting som placerats i ett av Stockholmshems trapphus består av färg som pressats mellan plexiglas.

Matthias van Arkels närgångna studier av oljefärgens verkningar sätter måleriet som uttrycksform på prov, samtidigt som den lystet hyllar den. Bilden och bildskapandet upphävs när färgen görs till föremål, samtidigt som färgföremålen låter processen fortsätta i upplevelsens immateriella form.” (Susanna Slöör, Omkonst, 3 augusti 2004)

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.