Österåkers kommun
Stadspark Åkers kanal


Eva Marklund
Kyssen (2018)


 

Kyssen, en del av upprustningen av Åkers kanal

2012 inledde Österåkers kommun en upprustning av området kring Åkers kanal för att skapa Stadspark Åkers kanal med sammanhängande gångstråk. Ett nytt konstverk per år ska placeras ut i stadsparken och utomhusgalleriet som växer fram här, ska förena natur och kultur. Konsten ska representera olika tidsepoker, stilar och material.

Eva Marklunds konstverk Kyssen består av vajrar fästa på en ställning. När man som förbipasserande betraktare rör sig förbi verket uppenbarar sig en bild, formen av två ansikten i profil som kysser varandra. Konstverket som plötsligt visar upp sig påminner om en flyktig dröm, vajrarna blir till en bild av kärleken.

– Marklunds konst medvetandegör för betraktaren förmågan att föreställa sig bilder. Inte sällan är betraktarens position avhängig upplevelsen av verket. Streck eller håltagning i järnplåt, stålvajrar som först ser ut som slumpartade linjer eller hål tills de för betraktarens ögon plötsligt antar formen av en hand, kyss eller ett ansikte. På så sätt blir själva upplevelsen, perceptionen, en del av konstverket med seendet i fokus. (Stockholms länsmuseum)

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.