Region Kronoberg
Vårdcentral Centrum Växjö


Fredrika Linder
Life (2018)


 

Life

Fredrika Linder har i verket Life inspirerats av rörelsen, ljuset, färgförändringarna och livskraften i enväxande planta. ”Likt en slingerväxt längs väggen som följer årstiderna och ljusets gång” beskriver konstnären själv sin idé. Att föra in naturens lugnande, men aldrig förutsägbara kvaliteter in i vårdcentralens väntrum är ambitionen och tanken med installationen. Färgkombinationer, ljus och skuggor gestaltas med hjälp av glas, akryl och programmerad diodteknik. Ljuset och diodfärgerna lyfter och gör glasets materialitet och transparens påtaglig.

”Ett konstverk att förlora sig i för en stund, och som bryter en kanske orolig tanke eller lyfter ett redan nyfiket sinne.” –Fredrika Linder

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.