Svenska Bostäder
Kv. Jordfräsen, Johannelund


Birgitta Muhr
Ljushuvuden (2013)


 

LJUSHUVUDEN

Ljushuvuden är två skulpturer som fångar upp och leker med ett av utomhusmiljöns självklara element, gatubelysningen. Lyktorna kommunicerar med varandra och med sin omgivning, med både boende och besökande.

Genom sina former har lyktorna fått nytt liv, i skulpturerna vävs fantasi och drömmar samman med vardaglig funktion. Muhr skapar ett möte mellan det privata och det offentliga, utomhusmiljö knyts samman med hemmets intimitet och de tar del av varandra.

Skulpturerna är i brons och korresponderar med övrig utebelysning och omgivande sittplatser genom en sockel av grå granit som används för plantering framför entréerna i den ena skulpturen. Ljushuvuden upplevs tydligt från håll och nära, dag som kväll.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.