SALEMS KOMMUN
RÖNNINGERONDELLEN


LINDA SHAMMA
MINA PARADISFÅGLAR (2017)


 

Mina Paradisfåglar

Inför den konstnärliga gestaltningen av Rönningerondellen tog Salems kommun fram en medborgardialog kring Rönninge centrum för att ge kommunens invånare möjlighet att inspirera en konstnär med sina egna berättelser om trakten. En återkommande berättelse är den om Sten Bergman (1895-1975), en känd biolog och forskningsresande från kommunen med ett stort intresse för fåglar. I sitt verk Mina paradisfåglar har Linda Shamma tagit avstamp i medborgardialogen, samt de samtal hon haft med boende i Rönninge och Salem under skissperioden.

– Natur var en återkommande association genom generationerna men tankarna om vad Rönninge står för spretade. Inget av de barn jag mötte kände till Bergman vilket fick mig att inse att berättelsen om honom nu är på väg att försvinna. Jag undrade hur vi skulle kunna bevara historien och samtidigt skapa en ny sådan? (Linda Shamma)

Shamma arbetar kring ämnet hybriditet och ursprung och i verket Mina paradisfåglar har hon tagit fram en egen tolkning av paradisfågeln. Formen följer paradisfågelns proportioner men har avvikande detaljer som konstnären beskriver som en slags mutation, ett liv och en form anpassad för vår tid. Det är svårt att se på fågeln utan att undra var den kommer ifrån, var den är på väg och var dess likar är? Konstverket handlar i sig inte om Sten Bergman. Snarare tar det avstamp i hans historia och öppnar den för en ny tids läsning.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.