hsb bostad
brf. sturebacken, Stureby


my lindh
valda delar (2019)


 

valda delar

My Lindh lyfter med den konstnärliga gestaltningen Valda delar upp naturens betydelse och platsens historia som viktiga delar i vår vardag. Verken förhåller sig till dåtid, nutid och framtid. Genom att bevara några speciellt utvalda naturelement, såsom en del av bergknallen och ett stycke av ett särskilt omtyckt körsbärsträd vill konstnären få oss att reflektera kring det som har funnits på platsen innan, men också hur vi ser på naturen idag. Verket skapar delaktighet genom leken, och genom människornas rörelser på platsen förändras verket då bronset framträder där det nöts av medan det oxiderar på övriga platser. Verket låter olika naturmaterial spela mot varandra. Det organiska, handgjorda och personliga kontrasterar mot den byggda miljön. Bronsfärgens varma ton harmonierar med husens röda färg.

 - Jag vill återföra en bit berg och ett stycke av tomtens vackraste körsbärsträd och lyfta fram dem som värdefulla objekt. (My Lindh)

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.