Örebro kommun
Änglandaskolan


Jone kvie "titel" (2018)
Kristina Matousch "piece of mind"(2019)


 

Änglandaskolan

Kristina Matousch har arbetat med skolgården i verket Piece of mind. Inspiration från månens yta, ostar och ritverktyg har bearbetats till ett humoristiskt verk som interagerar med eleverna och skolgårdens aktivitet. Den triangulära formen återspeglar skolans arkitektur och verket går att tolka och använda på olika sätt. Matousch konstnärskap innehåller överraskningar, och hon är inte rädd för att ta plats med sina verk, Piece of mind samspelar med och reflekterar kring – både fysiskt och konceptuellt – Änglandaskolans skolgård och bidrar till att skapa en stimulerande miljö för eleverna som vistas på gården.

Jone Kvies verk titel för Änglandaskolan består av 6 verk i skolans atrium, på golvet och hängande från taket är skulpturer i olika material och storlek placerade. Kvie arbetar i sitt konstnärskap med skulptur och installation. Han intresserar sig för rymd, materialitet och form med referenser till astronomi och existentiella frågor. I ett flertal utställningar har Kvie genom skulptur och materialitet undersökt existentiella frågeställningar om människans varande i världen, olika fenomen i naturen och rymden. Han har en förmåga att med sina installationer frammana en närvaro genom abstrakta skulpturala installationer som med stor precision samtalar med kropp, rumslighet och sinnen. Titel bidrar till att göra rummet till en samlingsplats genom möjligheten att sitta ner en stund i/på delar av verket, och verkens materialitet och abstrakta former öppnar upp för betraktarens egna associationer och reflektioner.

 

 

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.