REGION KRONOBERG
ÖGONKLINIKEN CLV, VÄXJÖ


KATRINE HELMERSSON
AMULETTER MOT ONDA ÖGAT (2018)

BIRGITTA BURLING
TRE DAGAR I JINGDEZHEN (2018)


 

Ny konst till ögonklinik i Växjö

Konstverken av Katrine Helmersson och Birgitta Burling som placerats på ögonkliniken CLV delar en påtagligt taktil känsla. Materialiteten talar till flera av våra sinnen på ett stillsamt men högst närvarande sätt, och lockar betraktaren att känna på verken.

Helmersson är en skulptör vars arbete rör sig över olika material, hennes konst knyter ofta an till kroppen och olika typer av kultföremål från olika delar av världen. Gipsrelieferna som placerats på ögonkliniken i Växjö är en del av verket Amuletter mot onda ögat. I verket arrangeras ögonliknande former repetitivt, som en sorts amuletter eller besvärjelser mot onda krafter.

Burling är målare och använder sina skulpturer som en förlängning av måleriet. Via skulpturerna uppstår en tredimensionell värld i relation till de ofta stora abstrakta målningarna, skulpturerna går även att beröra och röra sig runt. 3 dagar i Jingdezhen ingår i verket 30 dagar i Jingdezhen som Burling producerade under just 30 dagar och består av olika personliga tygstycken som har vikts och rullats hårt till olika organiska formationer. Tyget har innan vikningen doppats i porslinslera och därefter bränts i hög värme. Tyget försvinner vid bränningen och kvar blir ren porslin, glaserat och oglaserat. Tygets mjukhet och taktila uttryck stannar kvar i porslinsverket.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.