Region kronoberg
Nya Vuxenpsykiatrin, Växjö (2020)


Emma Kronvall
Kazuyo Nomura
Magnus Thierfelder
Katarina Löfström
Idun Baltzersen


 

Konst till växjö nya vuxenpsykiatri

Målet för gestaltningen av Nya Vuxenpsykiatrin var att skapa en läkande miljö som känns välkomnande, signalerar förtroende och går lätt att orientera sig i. Konsten bidrar till att skapa en varmare och mer human miljö, som ett komplement till det medicinska och kliniska perspektivet. Ledord för den konstnärliga utsmyckningen var lugn, fridfullhet, trygghet, harmoni och balans samt värme och kärlek. Projektets utmaning var att ta hänsyn till patienter med olika psykologiska förutsättningar och att relatera till arkitekturen och verksamhetens olika funktioner. 

 Stenstapel av Emma Kronvall påminner om hur människor genom historien staplat stenar för att markera plats och närvaro av olika anledningar. Staplandet är en konst som kräver balans, tålamod, stapeln blir en metafor för ett inre lyssnande, kanske en strävan efter balans. Kronvalls skulptur Om människan i universum och det universum som finns inuti människan är placerad utanför byggnaden och syns på håll för den som är på väg till vuxenpsykiatrin. Som ett milt lysande landmärke samspelar den med byggnadens mjuka arkitektur.

Kazuyo Nomura arbetar ofta med natur som utgångspunkt i sin konst, hennes verk heter Landskap. Hon knyter an till det småländska landskapet som omger byggnden, och med verk i material och utföranden som växtfärgat ullgarn, broderade textilier, olika träslag och brons bidrar verken med en dimension av omsorg i byggnaden.

Magnus Thierfelders verk Glänta är placerat i ljusgården på Nya Vuxenpsykiatrin och anspelar på naturen som omfamnas av byggnaden, på samma sätt som naturen utanför omger byggnaden. Verket består av stenformationer som likt vägvisare utmed vandringsleder står tryggt och stilla i ljusgården.

Katarina Löfströms muralmålningar föreställer medicinalväxter som traditionellt förknippas med återhämtning och helande. Målningarna är inspirerade av medeltida botaniska illustrationer. -Jag vill arbeta med temat Den Hemliga Trädgården, platsen där man kan hitta lugn, skydd och ro. Jag ser trädgården som en blandning av offentligt och privat rum, en plats för tankar och förnyelse. (Katarina Löfström) 

Idun Baltzersen har arbetat med sina karaktäristiska stora träsnitt tryckta på textil, med en serie verk som skapar en värld, ett narrativ, att fly in i. De taktila trycken föreställer bortvända flickor och hästar och skildrar både mänskliga övergångar och relationen mellan människa och djur.

 Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.