Region kronoberg
Specialisttandvården Växjö


Pernilla Jansson
Intryck/Avtryck (2019)


 

Intryck/Avtryck

Många vårdtagare som besöker Specialisttandvården befinner sig i en svår situation och är i behov av distraktion från besöket. Konstens roll kan här vara att just distrahera från orsaken till varför en befinner sig på specialisttandvården. Konsten kan även fungera som samtalspart och användas av personal och besökare på väg till och ifrån de olika behandlingsrummen.

Pernilla Janssons verk Intryck/Avtryck är placerat längs en passage där vårdtagare och personal passerar på väg till och från behandlingar, verken är taktila, finstämda och öppnar för betraktarens egna associationer och reflektioner. Jansson leker med reliefer av björk och rep i papper och keramik, en kvadrat och en cirkel är återkommande former i verket, som en hommage till Växjös fina stadsbibliotek. Grundläggande symboler ges olika form, struktur och materialitet och samtalar med vårdtagare, personal och byggnaden.

Fotograf: Jonas Ljungdahl

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.