ArtPlatform
Podcast


Plats för konst
#02


 

feministisk stadsplanering

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

I detta avsnitt pratar arkitekten Rebecca Rubin och curatorn Veronica Wiman om hur de arbetar med feministiska och inkluderande stadsbyggnadsstrategier i deras praktiker och projekt. Rebecca Rubin har varit med och drivit Flickrum i det offentliga (White Arkitekter, 2017) och fick Sveriges Arkitekters pris Årets Arkitekt(hen) 2017. Veronica Wiman har bland annat genomfört Building a City for Women i Cali, Colombia under sitt mångåriga projekt Fear and Gender in Public Space. 

Redaktör: Molly Sjögren, molly.sjogren@artplatform.se

Ansvarig utgivare: Åsa-Viktoria Wihlborg, asa-viktoria@artplatform.se