ArtPlatform
Podcast


Plats för konst
#03


 

estetik & ornamentik

Långt innan Adolf Loos skrev sin berömda essä Ornament och Brott har frågan om utsmyckning varit debatterad inom arkitekturen, och i princip hela konsthistorien har ägnat sig åt att klassificera konstnärskap och attribuera verk till olika stilar och -ismer. Hur diskuteras detta idag och hur ser vi på historien bakom denna familj av begrepp? Avsnitt 3 av podcasten Plats för konst kretsar kring stil, ornament och estetik - i konsten och arkitekturen. Gästar gör konstnären Sonja Larsson, som bland annat gestaltat fasaden på Rinkebyakademien ("Arabesk", 2015), och curatorn Svante Tirén, som bland annat undervisar om ornamentbegreppet. 

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

Redaktör: Molly Sjögren, molly.sjogren@artplatform.se

Ansvarig utgivare: Åsa-Viktoria Wihlborg, asa-viktoria@artplatform.se