ArtPlatform
Podcast


Plats för konst
#04


 

dialogbaserade metoder

Under 2000-talet har medborgardialogen blivit en allt mer institutionaliserad och utbredd praxis i kommuner och landsting runt om i Sverige. I takt med att byggtakten ökar skapas en större efterfrågan på fungerande metoder för att inkludera fler i samhällsbyggnadsfrågor. För att prata om begreppet medborgardialog och förklara hur de arbetar i förhållande till medborgaren medverkar konstnären Kerstin Bergendal, vars praktik bygger på dialoger med betraktaren och invånaren på platsen där hon arbetar, och arkitekten Tor Lindstrand, som vill skapa arkitektur som utgår från brukaren. 

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

Redaktör: Molly Sjögren, molly.sjogren@artplatform.se

Ansvarig utgivare: Åsa-Viktoria Wihlborg, asa-viktoria@artplatform.se