ArtPlatform
Podcast


Plats för konst
#01


 

KONSTEN & OFFENTLIGHETEN

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

I det första avsnittet diskuterar arkitekten Karolina Keyzer (f.d. stadsarkitekt Stockholm stad) och Statens Konstråds direktör Magdalena Malm det offentliga rummets förutsättningar och konstens plats i staden, samt frågor om hållbarhet, samarbete över professionsgränser, relationen till stadens invånare, estetik och mycket mer. 

Redaktör: Molly Sjögren, molly.sjogren@artplatform.se

Ansvarig utgivare: Åsa-Viktoria Wihlborg, asa-viktoria@artplatform.se