HSB Bostad
Brf.Lill-Jan,Norra Djurgårdsstaden


Elisabeth Westerlund
Ugglor I mossen (2014)


 

Ugglor i mossen

Ugglor i mossen bygger på ett mönster inspirerat av omgivningens natur och historia. I anslutning till fastigheten ligger Nationalstadsparken, där finns Karl XI:s fiskestuga från 1680-talet. En gammal ek sitter ihop med fiskestugan, den försvårar underhållet av huset men är skyddad och får inte tas ned då Nationalstadsparken har norra Europas största bestånd av gamla ekar. En bit därifrån, inne i Lill-Jansskogen, ligger Ugglevikskällan där stockholmare i hundratals år hämtat vatten. Idag är vattnet otjänligt men runt källan finns en träpaviljong utsmyckad med ugglor. I Westerlunds mönster återfinns omgivningen i form av ekblad, ekollon, ugglor och ett rutnät inspirerat av en närliggande gasklocka. Stålkonstruktionens diagonala rutmönster blir i Ugglor i mossen till ett spindelnät som binder allting samman.Mönstret har även fått fotografiska inslag från trakten, av Värtans blåa vatten, Husarvikens vassruggar, gröna gräsmattor och en rödbrun gammal lada.Verket består av keramiskt print på glaspartier ovanför fastighetens fyra portar. Mönstrens utseende skiftar när olika ljus faller på glaset inifrån och utifrån, och skapar föränderliga skuggspel på väggarna i trapphuset. Varje yta är ca. 1 m x 3,5 m.Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.