Region Kronoberg
Vårdcentralen Skärvet, Växjö


MARIA JOKKITALO, ”STRANDBJÖRKEN”
LINDA SHAMMA, ”KÄLLAN”
ULF LORENSSON, ”DUO”


 

Konst till Vårdcentralen Skärvet

I samband med byggandet av Vårdcentralen Skärvet uppfördes tre konstverk av konstnärerna Maria Jokkitalo, Linda Shamma och Ulf Lorensson. Arbetet med konsten har genomförts inom ramen för Riktlinjer för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg, av ArtPlatform och konsthandläggare Thomas Franzén. Beställare är Region Kronoberg.

Strandbjörken av Maria Jokkitalo består av fotograferade växter i varierande natur. Utifrån blomningstider ingår medicinalväxter fotograferade i Linnéträdgården i Uppsala och medicinens och botanikens gemensamma historia betonas. Fotografierna sammanfogas till ett livgivande magiskt träd, och bilder av mossor, lavar, ek och framförallt björk från den aktuella platsen vid vårdcentralen vävs in konstverket.

Konstverket Källan av Linda Shamma består av en gasell som stannat till för att vila och dricka vatten. Verket har tagits fram specifikt för Vårdcentralen Skärvet och handlar om just vila och återhämtning, något som är centralt för miljön.

Ulf Lorenssons verk Duo kretsar kring tema tillit. Skulpturen kan beskrivas som figurativ men med ett mycket reducerat formspråk, två enkla tecken i rummet för betraktaren att läsa av och förhålla sig till. Skulpturen talar om bärande, omsorg och medmänsklighet, ett tema som känns relevant i en känslig vårdmiljö.

Kontakta gärna ArtPlatform för mer information.