Plats för konst. Konst för plats.
 
 

Varför anlita en konstkonsult?

En konstkonsult hjälper dig att planera och ta fram konstverk till ditt byggprojekt. Vi på ArtPlatform är övertygade om att en fastighet eller ett bostadsområde är mer än bara sina väggar och tak. De är ställen där människor möts, lever sina liv och utvecklas. Med hjälp av konst kan vi lyfta områden och fastigheter, både i offentliga och privata projekt. Skapa mötesplatser och stärka demokratin.

 
portratt-Asa-Viktoria.jpg

”Vi förser byggnader och områden med konstverk som skapar mervärde för dem som bor och jobbar där. Vi arbetar med hela processen, från strategi till färdigt projekt.”

ÅSA-VIKTORIA WIHLBORG
VD

 

Skulptur, installation, fasadkonst eller något helt annat?

Vilken sorts konstverk passar bäst för ditt projekt? Oavsett om du vet svaret på den frågan eller inte, kan vi hjälpa dig. Genom vårt breda nätverk av konstnärer, gallerier och curatorer kan vi erbjuda i stort sett vilket slags konstverk som helst. Tillsammans med dig tar vi fram den mest spännande lösningen för din fastighet eller bostadsområde.

Vi kallar det platsspecifik konst

Genom att tidigt planera in konst i ditt byggprojekt, kan vi ta fram verk som är integrerade i platsen. Och som känns både naturliga och oväntade. Genom att vara med tidigt i processen förenklar vi också ditt arbete.

 
portratt-Annee.jpg

”Åsa-Viktoria brinner för att arbeta med konst i nya och annorlunda sammanhang och som en del av vårt boende och samhälle. Hon är tillika ödmjuk, lyhörd och trevlig vilket är en oslagbar kombination”.

ANNÈE OLOFSSON
KONSTNÄR

 

Hur funkar det att anlita en konstkonsult?

Inget byggprojekt är det andra likt. Alla har olika förutsättningar vad gäller tid, budget, resurser och kompetens. Därför är ArtPlatform inget fast team. Vi är i stället ett nätverk av konsulter ur olika discipliner. Tillsammans med dig sätter vi ihop den perfekta arbetsgruppen för ditt projekt. Precis de människor du behöver, varken mer eller mindre.

Vem kan anlita en konstkonsult?

ArtPlatform arbetar både mot privat och offentlig sektor. Vi har erfarenhet av förfarande både i politiskt styrd organisation och andra bolagsformer, och kan anpassa arbetsprocessen utifrån din organisations eller ditt specifika projekts behov.

 
portratt-Carina.jpg

”Utöver ArtPlatforms breda erfarenhet från konstvärlden, var kunskapen och förståelsen för vår bransch (bygg) en enorm tillgång. Den höga kvaliteten på projektledning från ArtPlatform samt val av konstnär bidrog till att konstverket utfördes och levererades enligt tidsplan”.

CARINA HOLMGREN
FD KOMMUNIKATÖR PÅ WALLENSTAM

 

Enprocentsregeln

Just nu klubbar många kommuner och landsting igenom enprocentsregeln som innebär att en procent av investeringsbudgeten vid ny- och ombyggnadsprojekt ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Vi på ArtPlatform kan hjälpa dig med projektledning av den konstnärliga gestaltningen från början till slut, samt med implementering av arbetet rörande enprocentsregeln inom din organisation.

Vad är ett konstprogram?

Vi på ArtPlatform hjälper dig att ta fram ett konstprogram för ditt projekt. Konstprogrammet är en utredning av konstens förutsättningar och möjligheter och fungerar som en övergripande uppdragsbeskrivning och ett arbetsdokument för beställare och övriga involverade aktörer. Syftet med konstprogrammet är att skapa förutsättningar för hur konstverk ska planeras, placeras och utföras och föreslå konstnärlig gestaltning utifrån platsens särskilda förutsättningar. Detta ger möjlighet till en unik konstnärlig gestaltning av hög konstnärlig kvalitet.

 
portratt-Mats.jpg

”Samarbetet med ArtPlatform har fungerat bra, vi har fått det stöd vi behöver i processen med att ta fram relevanta konstprojekt”.

MATS ÅHLANDER
PROJEKTLEDARE, SVENSKA BOSTÄDER

 

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Produktion och projektledning av platsspecifika konstverk

  • Integrering av konst i stads- och samhällsplanering samt som strategi i socialt hållbarhetsarbete

  • Verksamhetsutveckling vid framtagande av policy, riktlinjer och rutiner för konst i privata och offentliga organisationer

  • Implementering av nya policys, riktlinjer och rutiner för konst

  • Framtagande av konstprogram och processledning vid jury och urvalsarbete

  • Curatoriell rådgivning vid inköp, hängning och omhängning av lösa konstverk

  • Utredningar i tidiga skeden: cultural mapping och cultural planning

  • Kontinuerlig besiktning och skötsel av konstverk

  • Konstpedagogik

 
 
 
vit.png